Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Atgyfeiriadau deintyddol
Os yw'ch deintydd wedi cyfeirio atoch am ymchwiliadau neu driniaeth bellach, gallwch ddod o hyd i fanylion ar y broses atgyfeirio, pam y cyfeirir atynt a'r rhesymau y tu ôl i'r system atgyfeirio ar y tudalennau hyn.

Olrhain atgyfeiriad

Rhowch eich URN (Rhif cyfeirnod unigryw) yma i ddarganfod statws atgyfeiriad. Fe welwch y rhif URN ar frig eich ffurflen gyfeirio, gan eich deintydd neu yn y neges destun a anfonir at eich ffôn. Mae’n cynnwys 3 llythyren a 7 rhif.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...