Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Popeth amdanom ni
Y tîm a'n manylion cyswllt.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth, ein tîm a'r broses atgyfeiriadau deintyddol yma. Gallwch archwilio'r wefan i weld beth rydym yn ei wneud a sut rydym yn sicrhau gwasanaeth diogel ac effeithlon.

Amdanom ni

Mae’r system rheoli atgyfeiriadau deintyddol yn cael ei gweithredu gan FDS Consultants, consortiwm o ymgynghorwyr deintyddol a meddygol y GIG yng ngogledd-orllewin Lloegr sy’n darparu gwasanaethau rheoli atgyfeiriadau i rannau eraill o Loegr hefyd, yn ogystal â Chymru. Mae’r tîm clinigol yn cael ei gefnogi gan weinyddwyr arbenigol sy’n sicrhau bod y broses o reoli atgyfeiriadau’n ddi-dor.

Mae pob aelod o’n staff sydd â chymwysterau clinigol wedi’u cofrestru â’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus yn rheolaidd. Mae pob aelod o’r staff clinigol ar restr briodol y Cyngor Deintyddol Cyffredinol o arbenigwyr.

I gael gwybodaeth am gysylltu â’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol, cliciwch yma

Ein datganiad cenhadaeth

Cyflwyno’r system rheoli atgyfeiriadau deintyddol fwyaf diogel, effeithiol ac ymatebol ledled y DU. Rydym yn ddarparwr gwasanaethau arloesol, rhagweithiol a chyfrifol sy’n canolbwyntio ar wella profiad y claf tra’n gwella ansawdd a chanlyniadau gofal deintyddol.

Credwn fod gan bob claf yr hawl i wybod sut, ble a phryd mae ei ofal yn cael ei reoli, a thrwy ddefnyddio ein system dracio unigryw, maent yn cael eu cefnogi fel unigolion i wneud hynny mewn ffordd hawdd a hygyrch. Nid ydym yn sefyll yn stond. Rydym yn ymdrechu i wella a datblygu’r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i bob claf a defnyddiwr gwasanaeth.

Gwerthoedd

Mae ein gwerthoedd yn diffinio ac yn llywio ein gwasanaeth. Ein nod yw dangos y canlynol:

Ymrwymiad: nid ydym byth yn rhoi’r gorau i wella…

Tegwch: rydym yn sicrhau bod y gwasanaeth ar gael yn hawdd i unrhyw un a phawb sydd ei angen drwy roi cyfarwyddiadau a gwybodaeth glir…

Uniondeb: os ydym yn anghywir, byddwn yn cyfaddef hynny ac yn gwneud beth bynnag y gallwn ei wneud yn rhesymol i unioni’r sefyllfa…

Ansawdd: er bod y canlyniad yn bwysig, rydym yn gwybod bod y daith i sicrhau’r canlyniad hwnnw yr un mor bwysig.

Arweinir ein tîm gan:

  • Anne Lamb
    Pennaeth Gweithrediadau
  • Nicola Rowbottom
    Rheolwraig Atgyfeiriadau
  • Christopher Alvey
    Arweinydd Atgyfeiriadau Orthodontig
Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...