Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Cysylltu â ni
Sut i gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lythyr. Rydym yma i gynorthwyo ag unrhyw ymholiadau a all fod gennych. Byddai'n well pe gallai gweithwyr deintyddol proffesiynol e-bostio ymholiadau clinigol.

Cysylltu â ni

E-bostio dental.referrals@wales.nhs.uk yw’r ffordd orau a chyflymaf o gysylltu â ni a chael unrhyw gymorth a allai fod yn angenrheidiol ar gyfer eich atgyfeiriad. Drwy ddefnyddio e-bost, gallwn sicrhau bod eich atgyfeiriad neu eich ymholiad yn cael ei gyfeirio at y person a all eich cynorthwyo fwyaf. Gallai fod yn aelod o’r tîm clinigol, aelod o’n staff gweinyddol neu rywun yn y timau comisiynu yn eich ardal. Os oes angen i chi siarad â ni dros y ffôn, gallwch ein ffonio ar 02920 099690.

Efallai y bydd angen i chi adael neges ar adegau prysur. Sicrhewch eich bod yn gadael eich enw a’ch rhif ffôn (a’ch cyfeirnod unigryw os yw gennych) er mwyn i ni allu eich ffonio’n ôl.

Nodwch: Mae’r ardaloedd rydym yn gofalu amdanynt ar hyn o bryd wedi’u nodi ar waelod y dudalen hon. Os nad ydych yn byw yn un o’r ardaloedd hyn, bydd gwasanaeth arall wedi delio â’ch atgyfeiriad. Cysylltwch â’ch deintydd er mwyn holi i ble y mae eich atgyfeiriad wedi’i anfon.

Cyfeiriad post ac e-bost

 

 

Dental Referral Management Centre

6 The Offices Stannian Fold
Pool Lane
Lymm
WA13 9AB

Rhif ffacs 0161 8502 123

E-Bost dental.referrals@wales.nhs.uk

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...