Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Hygyrchedd
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu defnyddio'r wefan hon a phob un o'n gwasanaethau.

Datganiad Hygyrchedd

Mae FDS Consultants wedi ymrwymo i sicrhau y gall cymaint o bobl â phosibl ddefnyddio’n gwefan. Er mwyn cyflawni’r ymrwymiad hwn, mae ein gwefan wedi’i chreu’n unol â safonau hygyrchedd byd-eang a gyhoeddwyd gan Gonsortiwm y We Fyd-eang (W3C). Hyd eithaf ein gwybodaeth, mewn profion sy’n cael eu diweddaru o bryd i’w gilydd, mae ein gwefan yn bodloni pwyntiau gwirio Blaenoriaethau 1, 2 a 3 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG 2.0). Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r wefan hon, cysylltwch â ni.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud y we’n haws ei defnyddio, ewch i wefan hygyrchedd y BBC, My Web My Way. Mae’r wefan yn egluro’r holl ffyrdd y gallwch newid gosodiadau eich porwr, eich cyfrifiadur, eich bysellfwrdd a’ch llygoden i wneud y we’n fwy hygyrch i chi.

Maint Testun
Efallai y bydd angen i rai pobl gynyddu neu leihau maint y testun ar ein gwefan. Gellir gwneud hyn drwy ddal yr allwedd ‘Ctrl’ (ar gyfer Windows) neu ‘Cmd’ (ar gyfer Apple Mac) i lawr a phwyso + neu – wedi hynny i gynyddu neu leihau maint y testun. Os oes gennych borwr hŷn, gallwch ddefnyddio’r ddewislen ‘Gweld’ ac amlygu’r opsiwn ‘Maint Testun’.

Adborth
Mae ein gwefan yn cael ei datblygu’n gyson, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella’r wefan. Rydym yn gwerthfawrogi eich barn, a hoffem glywed gennych. Felly, os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni.

Problemau

Os ydych yn cael trafferth defnyddio ein gwefan, ac os ydych am i’ch problemau gael sylw, cysylltwch â ni a rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl am natur y broblem.

Cyfieithu
Gallwch ddefnyddio Google Translate ar y dudalen hon a phob tudalen ar ein gwefan. Os ydych yn defnyddio’r wefan gan ddefnyddio porwr mewn iaith dramor, bydd Google Translate yn gofyn yn awtomatig a hoffech gyfieithu’r testun. Fel arall, ewch yma.

HTML a CSS dilys
Mae’r tudalennau ar y wefan hon yn cael eu profi o bryd i’w gilydd fel rhai sy’n defnyddio XHTML 1.0 Trosiannol dilys a CSS dilys, a hynny drwy ddefnyddio gwasanaeth dilysu iaith farcio W3C. Maent hefyd yn cydymffurfio ag argymhellion a safonau W3C.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...