Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd

Yn y Deyrnas Unedig, ceir amrywiaeth o arbenigeddau deintyddol ac mae’r rhain yn cael eu diffinio a’u llywodraethu gan Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Efallai eich bod chi wedi cael eich atgyfeirio at un o’r arbenigwyr hyn, neu rywun sy’n meddu ar sgiliau ychwanegol yn y meysydd hyn.

Dyma rywfaint o wybodaeth am yr arbenigeddau hyn, yr hyfforddiant sydd wedi’i wneud a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl mewn apwyntiad asesu neu driniaeth.

Cofiwch, os oes gennych chi gwestiynau am pam rydych chi wedi cael eich cyfeirio, neu os hoffech ragor o fanylion am y driniaeth y mae arnoch ei hangen – siaradwch â’ch deintydd.

Mae pob un o’r adrannau isod yn cynnwys dolenni ychwanegol i ragor o wybodaeth a grwpiau proffesiynol.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad yn ein gwefan. We use cookies to enhance your experience in our web site

Loading...