Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Language
Your Health Board
Cymraeg
Rydych chi wedi cyrraedd adran Gymraeg y wefan atgyfeiriadau. Bydd yr adran hon yn cynnwys gwybodaeth i gleifion yn unig.

Cymraeg

Rydych chi wedi cyrraedd adran Gymraeg y wefan atgyfeiriadau. Bydd yr adran hon yn cynnwys gwybodaeth i gleifion yn unig. Ewch i fersiwn Saesneg y safle trwy glicio yma i gael gwybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Rydym ni’n disgwyl i’r cynnwys Cymraeg fod ar gael yn fuan

Welsh Language

You have reached the Welsh Language section of the referrals website.  This section will contain information for patients only.  Please visit the English Language version of the site by clicking here for information for professionals. We expect the Welsh Language content to be available shortly

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...